Giới Thiệu Tập Đoàn

Giới thiệu về tập đoàn Midori Anzen

Tập đoàn MIDORI ANZEN của chúng tôi là tập đoàn chuyên về các lĩnh vực liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ và cải thiện sức khỏe cho con người, ở Nhật bản, chúng tôi là tập đoàn dẫn đầu trong các ...

chi tiết